Adam & Eva, en revy på Hamburger Börs m.fl. ställen
Recensionerna är från GP & Ny TID 19-20/8 1965