Owes Miljöpris
(Stipendium ur Stiftelsen Owe Thörnqvist miljöfond)

"När jag fyllde 60 år så sa jag till mina vänner att de i stället för att köpa någonting åt mig skulle sätta in pengarna i en miljöfond. Grundplåten lade jag själv. Och sedan dess har nettot från mina konserter gått direkt in i fonden."
Priset är på 20 000 kronor.

1991
Johan Öman & Lars-Åke Dahlqvist, lärare på Almbyskolan i Örebro som med mångårigt, uthålligt och initiativrikt arbete med grön pedagogik lärt sina elever vad ansvar för miljön innebär.

1992
Karl-Henrik Robèrt, vittsyftande handlingsprogram inom ramen för Det Naturliga Steget.
Carl-Axel och Monica Dominique för storartat artisteri och samhällsengagemang.

1993
Ingrid Olausson för böcker, artiklar och reportage om kretsloppssamhället.
Henrik Waldenström, eldsjälen bakom Ekoparker i Stockholm
Johan Strid för nätversarbetet mellan forskare och över 100.000 skolelever, Ungdomens Miljöriksdag.
Lars Bern, industrihöjdare som vände 180 grader i grön riktning och skrev boken Uthålligt ledarskap, skarp kritik mot tillväxthysterin inom industrietablissemanget.

1994
Lars Gyllensten och dr Magnus Cederholm för deras kamp mot tredje spåret

1995
Lena Liljeborg, 38, naturjournalist i TV,
TV-programmet E-fekt och
Emil Frodlund som gjort ett alternativt Dennispaket.

1996
Anders Ahlmark och Hans Lundberg.
Anders Ahlberg får stipendiet som en "senkommen uppmuntran för en snart 20-årig upprättelsekamp mot fega statliga verk, byråkratier och myndigheter", löd juryns motivering.
Hans Lundberg belönades för sin stronga miljömedvetenhet och balanserade debattinlägg angående ABB-projektet i Borneos regnskogar. Han var till nyligen Kungliga vetenskapsakademiens miljösekreterare.

1997
Stefan Jarl, lysande ärlighet inom svensk film med helgjutet miljöengagemang och skarpögd samhällskritik.
Carola Magnusson på Karlbergskolan för ekologisk ekonomi och sund näringslära i skolmatlagning.

1998
Greenpeace - kompromisslös kamp för en värld i fred och ekologisk balans.
B.R.I.S. för deras ansvarstagande när det gäller uppväxtmiljö för barn och ungdomar.

1999
Priset för 1999 kommer att delas samtidigt med priset för år 2000, då det är tioårsjubileum.

2000
Björn Gillberg och Staffan Westerlund för deras arbete under drygt 30 år med miljöfrågor och deras kamp för en bättre miljölagstiftning. Läs mera

2001
4 december delade Owes Miljöfond ut sitt pris till Mattias Klum (fotograf) och Monika Klum (producent, fotograf och skribent). Owe Thörnqvists jubileumsfond delade samtidigt ut sitt kulturpris till Lasse Eriksson (komiker, författare). Båda priserna är på 15 000 kronor. Recension av showen i Upsala Nya Tidning