ÄLSKOGSRONDO

Jag bara älskar dig
och det är ingenting å göra åt
Nej, jag bara äskar dig och det är inget man kan göra åt
Men när jag tänker på't,
det kanske skulle kunna bli en låt
och jag ska tänka på ...

När jag älskar dig
det brukar uppstå sådan ljuv musik
Just när jag älskar dig
fylls hela himmelen av romantik
Och då kan jag ta en flik
utav det blå och göra blueslyrik
i min jazzbutik

Vad jag älskar dig
varje gång jag spelar handklavér
Det är som att älska dig
och det har hänt att föreståndar'n ser
på mig glatt och ber
att om möjligt jag ska spela mer
på mitt handklavér

Och också älska dig
med blanka knappar och ett fint fanér
och bälgen bara älskar dig
och andas tyngre för var dag Gud ger
och på bälg-manér
finns där passioner som blott natten ser
i ett handklavér

Jag älskar bara er
ni är så tacksamma att spela på
Du och mitt handklavér
ni har så fina knappar båda två
Men det kan bli krakél
och bli besvärligt om man trycker fel
och låter falskt en del