DIVERSE JULBOOGIE

Fritt fram, allihopa!

F
Ljusen brinner opp…
Nej, ljusen brinner ner.

Ljusen brinner opp…
Inte vad jag ser.
Bb9
Ljusen brinner opp…
Då får vi hämta fler.
F
Ljusen brinner opp i alla fall!
Kan du inge' mer?

                  Bb9
Jo, vi kan visan om räven som raskar över isen.
            F  Bb9                   C7                           F      F7
Får jag lov         att sjunga tomtens boogie-woogie.
  Bb
I fyra trappor springer han, på ena dörren ringer han,
                                                   Bb7
i andra dörren frågar han, till tredje dörren tågar han,
       Eb7
på fjärde dörren famlar han, vid femte dörren ramlar han,
        Bb
för sjätte dörren väjer han, vid sjunde dörren säjer han:
           Eb9                                                                         Bb     C7-5
"God dag, god dag, god dag, har alla barna' varit snälla-la-la-la?"

Ljusen brinner opp… Nej, ljusen brinner ner.
Ljusen brinner opp… Inte vad jag ser.
Ljusen brinner opp… Då får du hämta fler.
Ljusen brinner opp ... Kan du inge' mer?

Jo, vi kan visan om räven som raskar över isen.
Får jag lov att sjunga bagarns boogie-woogie?
På måndagsmorron bakar han, på tisdagsmorron smakar han,
på onsdagsmorron gräddar han, på torsdagmorron bäddar han,
på fredagsmorron spritsar han, på lördagsmorron vitsar han.
På söndagsmorron vilar han, på måndagsmorron ilar han tilbaks till bageriet,
för han kan inte låta bli'et, kryss, två!

F
Slut, slut, slut-eli-sluta, slut, slut, sluta å tuta.
Bb9                                       F
Var, var, var ska vi sluta? Här, här, här ska vi sluta!
C9                                         F      gm7
När, när, när ska vi sluta? Nu! Nej, nej, nej!

Vi sjunger någe' mer! Ljusen brinner ner.
Nej, vi sjunger någe' kul! Snart så e-re jul.
Och stugan brinner opp? Nej, den brinner ner.
Brinner opp och ner! Kan vi någe' mer?

Ja, vi kan räven om julen som viskar över askan.
De’nte sant, för där emellan kommer faster.
Å faster hon är snäller hon, å köper karameller hon,
å uti julegranen vår som är så grön och grann i år,
där fastna’ hon uppå en gren å kunde inte komma dä’n.
Alla barnen tog i ring och sjöng så lätt som ingenting.
Om faster sitter still, så tar vi ner dej i april, om du vill.

Ljusen brinner opp! Nej, ljusen brinner ner!
Ljusen brinner opp! Inte va' jag ser!
Ljusen brinner opp! Då får du hämta fler!
Ljusen brinner opp i alla fall! Kan du inge' mer?

Jo, vi kan visan om räven som raskar över isen.
Får vi lov att sjunga slut-eli-sluta?
Bb
Slut, slut, slut-eli-sluta, slut, slut, sluta och tuta.
Eb7                                     Bb
Var, var, var ska vi sluta? Här, här, här ska vi sluta!
F9                                       Bb   Bb6
När, när, när ska vi sluta? Nu med det samma!