HÖR NI NI NI
Förekommer i en svensk långfilm
- 7 VACKRA FLICKOR (1956) - där den framförs av Anita Görling.

Hör Ni Ni Ni,
hör Ni Ni Ni,
det var roligt att se att Ni är här.
Kul å se Er,
hur ere me Er,
hur mår dom hemma å i så fall,
varför e dom där?
Ta å hälsa
hem till Elsa
å dom andra att dom ska van-van-vandra
hit å spisa.
Vi tänkte visa
hur det låter när man spelar jazz, pass pass
passa på.
För vi har köpt piano, trummor och bas
och fem-och-ett halvt kilo swingextas
och vibra och gitarr och så en klarinett
och var och en ska spela en liten skvätt.

Hör Ni Ni Ni,
hör Ni Ni Ni,
kan ni gissa vad vi ska hitta på.
Jo, vi ska bara
ta å fara
ner till trettiotalsepoken då det lät som så:

(Instr. solo ad Iib. 4 takter)

Just den tonen
i vibrafonen
ska det vara när man spelar swing.

(Instr. solo ad lib. 8 takter)

När vi spelar swing-ling-e-ling-ling-lej
dansar alla vackra flickorna i ring, ring, hej.

Blås i röret!
Ryck i snöret,
för hurra-ra-ra va vi e bra . . .
tack, tack ska Ni ha.