KRAMA DITT BARN

Pendang-visa till "Sverigebesöket". Föräldrar: Ta hand om Era barn, annars kommer andra att göra det.

Lyckan är väl konstig, 
den kommer och den går,
plötsligt sitter man där ensam 
efter alla år.
Var det nå't man gjorde 
som man inte bort,
eller nå't man borde göra 
men som ej blev gjort?
Det finns en känsla som är mera värd 
än gods och gull,
och när den kommer blir man ödmjuk, 
nästan andaktsfull.
Det är nå'nting 
som inte kan förklaras, 
bara ömt bevaras, sparas 
och värmas av, 
en känsla att närmas av. 
Du som har barn vet vad jag menar, 
vi kan hjälpas åt 
att rätta till så det blir mera skratt 
och mindre gråt
och du kan börja i det egna huset: 
Ikväll innan du släcker ljuset, 
så hjälp John Blund 
och krama ditt barn en stund.

Lyckan kommer sakta, 
om den kommer alls,
men försvinner fort 
om det domderas och befalls.
Jag tyckte nyss och nära 
att allt var bra igen,
jag vilade hos mina kära 
och jag drömde se'n:
Att generalerna 
och alla stora grabbar som 
har smutsig byk, 
tog upp och tvätta' sina labbar dom, 
fick känna doften av 
en ren pyjamas, 
värmen från ett barn 
som kramas 
och hjärtan slog, 
i statsmän som grät och log. 
Dom ringde runt sin lyckoformel 
ifrån land till land, 
se'n blev det slut på terrorvälden 
och på krig och brand.
Okey, jag sitter här 
och diktar drömmar, 
men ge din känsla 
fria tömmar, 
hör hjärtats slag 
och krama ditt barn i dag.

Na na na na na na na na 
na na na na na na na na
krama dom varmt och rent 
innan det är försent.
Na na na na na na na na 
na na na na na na na na
lyssna till hjärtats slag 
och krama ditt barn idag.