LASSE I BACKEN

Lasse i Backen klia' sig i nacken
Lasse i Backen jobbade på macken
Tyckte det var botten, ville spela hotten
Lasse i Backen sålde oljefracken
Femton kronor fick han, sen till fyndet gick han
Lasse i Backen köpte en trumpet

Lasse i Backen börja' köra taxi
Lasse i Backen stoppa' därvid vax i
passagerarens öra, för att inte störa
Lasse i Backen blåste så att lacken
flagnade och damen tappa' amalgamen
Lasse i Backen sålde sin trumpet