LOVE DREAM
Owe med George Riedels kör och orkester: Inspelad den 2 april 1962, avsedd som demo och endast utgiven i En Box Owe. Det finns även en italiensk text, Senza Sole,
inspelad av en italiensk orkesterledare, Davide Liani. På samma LP finns Io Ringrazio Te. De italienska texterna är skrivna av Radames Vitali

This was a love dream

This was a love dream
that never came true
It happened to me, dear,
and it happened to you
One summer morning
with sunshine and dew spread
came the moment when you said
and wandered away:
This was a love dream
that never came true
It happened to me, dear,
and it happened to you

LOVE DREAM - en dröm om kärlek
Owe använde sången i Owe slår till igen på Hamburger Börs 1966-1967, fast med lite annorlunda text...

This was a love dream

This was a love dream
that never came true
It has happened to me, dear,
it has happened to you
One early morning
with sunshine and dew
came the moment when you
said and wandered away

It all started down in Budapest
I had barely warmed up,
I was going to throw my discus
When all of a sudden I caught the sight of this beautiful, a goddess, a woman

En dröm om kärlek
som aldrig blev sann

Vi kastade blickar
av eld på varann
Jag kasta' diskus
och hon kasta' slägga
Hennes blickar mig egga'
mitt hjärta förbrann
En dröm om kärlek
som aldrig blev sann

för att Olga från Volga
visa' sig va' en man
Mot kärleksfest i Budapest
härnäst - protest!!