MATS OLSON (en man att räkna med)
Från Sverigebesöket, 1981.
Lägg märke till Kenth Larssons steel-solo med "Grass-fire Bottle" och Masterband.

Tre, två, tre, fyr
Fyr, två, tre, fyr
Jag har räknat mina dagar
följande naturens lagar
Jag nog Herren bäst behagar
om jag går och hänger mig i närmsta en,
två ,tre fyr
tall, två, tre fyr,
gren, två, tre fyr
fyr, två, tre fyr
Hennes tänder är som stjärnonrna
för dom brukar komma fram varenda natt,
två, tre, fyr
en, två ,tre, fyr
I gommen har hon hål,
och hon lägger den i en skål
Hon skurar den och ? med Stomatol
Hon ser för jävlig ut,
som en feminist med knut
med sin röda klut och
när ska detta äktenskap ta slut,
två, tre fyr
en två tre, solo...

Två, tre, fyr
en, två, tre
Jag har väl sport'na
vad jag har gjort'na
Då får jag alltid samma svar,
två, tre, fyr
en, två, tre, fyr
Vad är det för ett sabla tugg,
du har inte gjort ett skapandes dugg!
Så skriker hon ifrån sin mugg,
där hon sitter halva dar
där ? hon lik sin far och mor
hos vilka vi tyvärr är tvungna att bo kvar,
tre fyr

en två tre, solo...

Två, tre, fyr
en, två, tre, fyr
Mina dagar äro räknade,
mina kinder äro bleknade
Henes händer är befräknade
och en, två ,tre, fyr
fem, sex, sju,
åtta fingrar stryper mig
och tummarna klämmer, nej,
jag drömmer visst igen
men säg hur ska jag bli fri från detta,
är det nån som kan berätta
det så ring och tala' om för mig
på nummer ett, två, tre, fyr
en, två, tre
för många år vi bott tillhopa
i denna gamla lägenhet,
två, tre, fyr
en, två, tre rum och kök
som vi hyr,
jag pest och pina flyr
jag tänder eld och sätter fyr,
fem, sex
och nu bor jag på hotell
men varje stjärnekväll
så blundar jag för jag törs inte titta upp på himlens päll,
två, tre, fyr, en

...sju, åtta, nio, tio, elvahundra miljoner stjärnor och det är Cassiopeja...