MISS-HAMBO (Bygdeblad 6)

På Jönseboda gård där tjänte Pelle,
en lustig man. En dag så gjorde han som så
Han klädde ut sig till en mademoiselle
och ställde opp och vann helt apropå
uti en tävling, där dom skulle kora
en Miss Behag, en dag när solen log i skyn.
För hans behag var störst ibland dom stora,
en sådan syn man aldrig sett i byn

Här kommer fina bruden,
oj, vad det är kul! (Oj, vad det är kul)!
Om bena så är jag luden,
men inte är jag ful? (Jo, du är ganska ful!)
Men hos jurysändebuden
gjorde jag succe. (Titta vad hon e'
välpumpad under huden,
hon borde nästan va' förbjuden!)

Men jag lyckades bli etta,
för jag var blondin. (För hon va' blondin.)
Stans egen lilla spätta,
klädd i krinolin. (Klädd i krinolin.)
Kanske jag bort berätta,
medans det var tid, att jag var hybrid.
Men det kan gärna kvetta,
kan andra så kan ja mä' sprätta.

Mä' att jag ä' symbolen
för det mesta, se på mina mått.
Jag tvättar mig me' tvålen
som gör 6 av 4 som ett skott.
Jag borstar mig på tanden
me pepsodum så den växer flera tum.
Men hoppsan nu försvann den,
på samma gång som gula randen

Och sen uti miss-paraden
satt jag, ska ni tro (satt jag, ska ni tro)
och spände på lilla vaden
som Marilyn Monroe (Marilyn Monroe).
I täten gick blåskapelle'
och dunkade och slog,
men då fick jag nog.
Så jag passa på tillfälle'
å slinka in på Stads-hotelle'.

Men rock-Nicke kasta ut me'
i den kalla natt (i den kalla natt)
De här får det vara slut me',
ni saknar ju kravatt! (Saknar ju kravatt!)
Men då tog jag och vinka
uppå krögaren,  å han va' inte sen.
För han bjöd på vin och skinka
och Nicke bara stod och blinka

Å hej å fadderia,
skönhetens blänkande sylfid.
Folket dom skria:
"Hon har blekt sig med vätesuperoxid!"
Men då blev jag förbannad *
och reste mig i salen och röt i,
bönder och baroner
peruken kosta' femti kroner!

* På skivan sjunger Owe förbajad för att slippa bli "dödskallemärkt".