MULLIGA MALIN

Dom satt och sola' sig på en sten,
dom hade långa bruna ben

Dom satt och sola' sig, d
om satt och sola' sig,
dom satt och sola' sig på en sten

Där gled jag fram i Stabby-allén
mot dessa långa bruna ben
Som satt och sola' sig, s
om satt och sola' sig,
som satt och sola' sig på en sten

Då sprang dom opp och satt' av i sken
med sina långa bruna ben,

som satt och sola' sig, s
om satt och sola' sig,
som satt och sola' sig på en sten

Mulliga Malin och malliga Märta
Mulliga Malin och malliga Märta
Hej, vad har ni gjort, vad har ni gjort?
Mulliga Malin och malliga Märta
Malin och Märta snodde mitt hjärta
och låste sin port, dom låste sin port

Jag hade kommit på den idén,
att ta mitt munspel ur portmonnän,
och ta och sola mig, och sol och sola mig
och dra ett solo där på en sten
Dom kom tillbaks till Stabby-allén
på sina långa bruna ben,
mot mig som sola' mig, jag satt och sola' mig,
jag satt och sola' där på en sten
Dom börja' flina så att dom flen
på sina långa bruna ben
som ville sola' sig och slå sig ner hos mej
som satt och sola' där på en sten

Mulliga Malin och malliga Märta
Mulliga Malin och malliga Märta
Dom kom tillbaks, dom kom tillbaks!
Mulliga Malin och malliga Märta
Mulliga Malin och malliga Märta
gör mig till lags, dom gör mig till lags