NAM JAM

Oh, little darling, när du ringer,
det är så festligt underbart.
Det är inte underligt att jag springer
till teleluren med sån fart.
Vi viskar: M-m-m, nam-jam
G-dilji-daba olji-daba shum-shum

Vi kan sitta så i timmar,
vi kan inte komma loss.
Huvudsaken att det rimmar
med ett eko inom oss.
Du é så ruskit nam-jam
G-diliji-daba olji-daba shum-shum

Jag var på en konsert en gång
men den var svår och gräslig
Nä, då får lajfet mera fjång
med sång av Elvis Presley

Och när vi rockade på folkan,
och tyckte kärleken var svår.
Så kom vi på ett sätt att tolka'n
och sen var hela lyckan vår
Vi sade bara: Nam-jam
G-dilji-daba olji-daba shum-shum

Det är lyrik för millioner,
det är ett underbart system.
Som fixar alla diskussioner
om metafysiska problem.
Premisserna är: Nam-jam
Slutsats: Olji-daba shum-shum

En liten kvissla kom från USA,
ett litet utslag av kultur.
En liten radio börjar brusa
en liten konstig tonfigur.
Och flickan suckar: Nam-jam
G-dilji-daba olji-daba shum-shum

Den blåa boken med poem,
den läses ej av kisar.
Nej, djurens liv av Simon Brehm *
på sin högsta höjd man spisar

Oh, honey baby, can't you hear it,
oh, honey baby, can't you see.
Honey, baby, I can swear it,
it's him, it's Tommy Steel!
I gotta kiss you baby, nam-jam
G-dilji-daba olji-daba shum-shum

* Owes egen kommentar:
INSIDE INFO:
BREHMs: Djurens Liv var en lärobok i äldre skolor.
SIMON BREHM, musiker, grammofondirektör på KARUSELL, plankade en SMURF-liknande ljudfluga från USA. De pipiga rösterna som sjöngs åstadkoms helt enkelt genom att spela upp det normalt inpelade i högre hastighet.
DE VA MYCKE på den tiden, Ack Ja!