PÅ FESTPLATSEN

Hej, goddag, hur står det till med damen,?
Säj vill Ni inte sitta upp på ramen?
Jag bjuder, jag bjuder på skjuts på min velocipe',
hoppa upp å följ me'
så ska vi ta en sväng till parken å titta,
slantar har jag så nog ska vi hitta
på någe' skoj, vi kan dela på en citronil och kasta pil.
För se i Vittingeparken e' de' dans i kväll
å dom har skaffat hit ett stadskapell
å svänger de' gör de', de' vet jag,
jag har hört dom förut,
men klocka' ett e' de' slut.
Så de' e' bäst vi trampar på, lilla stumpan.
Kors, nu gick där en maska på strumpan.
Men gråt inte mer,
det går säkert fler innan sola' gått ner.

Under, under över alla under,
se länsman springer som den värsta Gunder
å etter e' Petter å råstarka Larsson i Krok.
Näj, nu går de' på tok.
Säj hör du flicka, nu lär du håll' i rocken
för inte kutar jag för en tocken,
näj, nu ska jag kavla upp ärma' för då går dä' bäst,
nu e' de' fest.
Å sir du, pang där åkte både Per å Larsson,
de' finns inte nån i hela byn som har sån
sväng-tjo-la-bläng-far-å-fläng uti näva' som ja'
men nu får de' va' bra.
Men jöss i korse namn, nu fick jag en på truten,
jag hade bara en tand å länsman slog ut den.
Men jag gråter inte mer,
jag får säkert fler innan sola' gått ner.