PER OLSSON

Per Olsson han hade en bonnagård (lian lian lej)
Och på den gården fanns det en Ford (lian lej)
Och det va' vroom-vroom här
och det va' äng-äng
Vroom-äng här och både där
Per Olsson han hade en bonnagård (lian lian lej)

Och på den gården jobbade en dräng (lian lian lej)
Han hade bara brått när han skulle gå i säng (lian lej)
Och det var snark här
och det var snork där
Och det var snark-vissel här och både där
Och på den gården jobbade en dräng (lian lian lej)

Per Olssons dotter var en grann unger mö (lian lian lej)
Och drängen och hon skulle sta och lassa hö (lian lej)
Och det var hi-hi-hi-hi här
och det var hö-hö-hö-hö där
Sen blev det snark-vissel här och både där
Per Olssons dotter var en grann unger mö (lian lian lej)

Så drängen fick sparken och åkte därifrån (lian lian lej)
Och dot'ra blev ledsen och slängde sig i ån (lian lej)
Det hunnit bliva vinter
så därför, lyckligtvis
blev kärleken som skulle dränkas bara lagd på is
Men drängen fick sparken och åkte därifrån (lian lian lej)

Men drängen som fick sparken han hörde hennes rop (lian lian lej)
Och hastade tillbaks med en tio femton knop (lian lej)
Mot hennes frusna öra han viska': "Ack så väl
att jag hann fria till dig strax innan du frös ihjäl!"
Han skjutsa'na på sparken så långt bort därifrån (lian lian lej)

Per Olsson blev tosig och sitter på sin gård (lian lian lej)
Han svär och han sliter i spaken på sin Ford (lian lej)
Jag skulle hunnit fatt'en och dot'ra, men kardan
den knyckte han och ratten, det är väl själve ....
Per Olsson blev tosig och sitter på sin gård (lian lian lej)

Å lian lian lej