SAMBO-SAMBA
Denna låt finns i sånghäftet Blommor och Eterneller från 1980.
Den har så vitt jag vet aldrig spelats in.
Min kompis Lasse Olvmyr har gjort ett midi-arr, så nu kan Du sjunga med.

Dansa samba med din sambo,
spänn ditt spö och spinn, spinn, spinn.
Dansa samba med din sambo
men's det ränner och rycker i reven.
Dansa samba med din sambo,
dansa ut och dansa in,
sug ett stadigt tag i veven
och dansa sambo med sambon din.

Du tjackar en våning,
möblerar med soffa och byrå.
Sån't händer en skåning,
men även dom som bor i Luleå.
En limpa med honing
är snart vad du har att knapra på,
när bank och belåning
och fäder och fogdar pockar på.

Dansa samba med din sambo,
spänn ditt spö och spinn, spinn, spinn.
Dansa samba med din sambo
men's det ränner och rycker i reven.
Dansa samba med din sambo,
dansa ut och dansa in,
sug ett stadigt tag i veven
och dansa samba med sambon din.

Samba med din sambo,
så att sambo visar tänderna
som en Rotterdambo,
när man killar'na på Nederländerna.
Uti livets hambo,
där gäller det nig och kuta runt.
I bussen till Kambo
där gäller det att inte klä sig tunt.

Dansa samba med din sambo,
spänn ditt spö och spinn, spinn, spinn.
Dansa samba med din sambo
om du får'n tocka toka på kroka
Dansa samba med din sambo,
tills du kryper ur ditt skinn.
Låt det ligga där och sloka
och dansa sambo med sambon din.