TIVOLIVISAN

Där gnistrar på min byrå en kula av kristall,
den manar fram ett minne och en komisk liten trall.
Att tänka rätt är stort men att tänka oförställt
det kan hämna sej, i synnerhet om man tänker så och uti tält, fallera,
om man tänker så och uti tält.

Det hände sej en afton jag gick på tivoli,
en söt zigenarflicka sa: "Stig in i tältet, ni!"
Sen läste hon mina tankar i kulan av kristall.
Sen fick jag mig en örfil så att det small i hela Hudiksvall, fallera,
att det small i hela Hudiksvall.

"Ack, främling du har syndat", så sade hennes far,
"i tanken med min doter så nu får du stanna kvar
och gifta dig med henne med bröllop här i kväll.
Och i morgon börjar jobbet, du får sköta min karusell, fallera,
du får sköta min karusell."

Jag skötte karusell, lyckohjul och peka rätt
och jag lät mig sågas mitt itu i skräckens kabinett.
Sen vann jag hela klabbet en kväll i Malå Träsk
på poker utav gubben som spotta' snus och doftade av mäsk, fallera,
spotta' snus och doftade av mäsk.

När dagen åter grydde jag inte riktigt minns,
dock väcktes jag i Krylbo av en snäll och vänlig stins.
Han hittade mig i godsvagnen 1136
med en ny gitarr, en flaska vin och ett halvt paket Mariekex, fallera,
och ett halvt paket Mariekex.

Mot sång och vin och bröd bytte jag mig alltså fri,
en handelsman från Pite fick min fru och tivoli.
Hej, gossar, tagen lärdom av denna lilla trall
om tält och vackra flickor och ävenledes kulor av kristall, fallera,
ävenledes kulor av kristall.