VÅRENS FÖRSTA DAG

Våren bleka sol
högt över staden,
strängar sin fiol
mot hela raden
utav fönster och tak,
försilvrade gemak.
Snart sjunger hela staden
mitt i solkaskaden.

Vårens ljumma vind
går genom parken.
Smeker lönn och lind
och upp ur marken
stiger dofter och rök,
när vårens första gök
lockar solen till sin blåa skog,
där den tvekar ett tag
och sedan släcker vårens första dag.