Rolf Larsson,
1918-91, pianist, son till Skånska Lasse. Han bildade 1941 egen orkester med äldre brodern Walter Larsson. I yngre dagar var Rolf Larsson anställd hos Emil Iwring, Håkan von Eichwald, Seymor Österwall och Lulle Ellboj, innan han på tidigt 50-tal blev kapellmästare på danssalongen Sfinx i Stockholm med bl.a. Folke Erbo på trummor. På äldre dar hördes Larsson ofta i kretsen kring Ove Lind och Lars Erstrand. 1973 kom LP-n Swing and Dance under eget namn.

Källa: Myggans Nöjeslexikon, Bra Böcker 1989

Film & 78:or