Sten Carlberg,
född 1925, svensk musiker, radio- och TV-producent. Han gjorde sin radiodebut som gitarrist med Sam Samsons orkester redan 1939 och gjorde sig känd som studiomusiker, en av landets skickligaste gitarrister. 1961 kom han till TV, där han var chef för barnavdelningen 1966-69, därefter och fram till kanaluppdelngen chef för utländska filminköp. 1968-70 var han artistchef hos grammofonbolaget CBS. Efter återkomst till TV svarade han bland annat för manus och Jenas röst i Drutten och Krokodilen. I Helmer Bryds Eminent Five Quartet var Sten Carlberg gitarristen Öset Luhring. Han har även skrivit en del populärmusik, mest känd är melodin till Sommar, Sommar, Sommar, 1951.

Källa: Myggans Nöjeslexikon, Bra Böcker 1989

Film & 78:or