GE MIG TID
Från
Bara hjulen börjar rulla & Jubileumsmix 99

Ge mig tid, ge mig din dag
ge mig natten, ge mig dina drömmar
Du får mig, hela mitt jag
Ge mig natten, ge mig din dag

I min sång, till ditt behag
får du åter höra dina drömmar
Så grip tag i hela mitt jag
Ge mig natten, ge mig din dag

Som en dröm vill spegla och förklara
det som dagsljuset inte ser
vill min sång, i nån mån besvara
dit hjärtas frågor, därför jag ber

Ge mig tid, ge mig din dag
ge mig natten, ge mig dina drömmar
Du får mig, hela mitt jag
Ge mig natten, ge mig din dag